Lokale radiostasjoner i Norge har opplevd mange magre år og dessverre har mange av dem sett seg tvunget til å legge ned eller redusere sendetiden kraftig. Inntektsgrunnlaget er rett og slett ikke det det en gang var. Om vi ønsker å beholde våre lokale stasjoner, må vi ta grep før det er for sent. For mange er det allerede for sent og de stasjonene som er lagt ned de siste 10 årene får vi trolig aldri tilbake. Vi har tidligere argumentert for hvordan bedre retningslinjer for radiobingo kan hjelpe de lokale stasjonene, men det alene vil være som å sette et plaster på en brukket arm. I kampen mot spill på nett og casino på nett, som kan lokke med millioner i gevinster, er det ikke mulig å konkurrere uten å tenke nytt.

Man må gå mer drastisk til verks og gi lokalradioen langt bedre rammevilkår som gjør at de kan konkurrere i et stadig tøffere marked. Nordmenn elsker pengespill og alle tall viser at vi spiller for stadig større summer hvert år. Via Norsk Tipping får enkelte lokale radiostasjoner en sårt trengt støtte, men når man ser på hvor mange Norsk Tipping skal støtte, blir stønaden som en dråpe i havet å regne.

Staten er sterkt imot å skulle endre dagens lovverk slik at man kan lisensiere utenlandske spilloperatører og bringe inn betydelige midler til organisasjoner i Norge. Dette til tross for at bransjen selv ønsker en slik løsning. Med andre ord snakker vi her om en bransje som omsetter for milliarder av kroner som ber den norske stat om å få lov til å betale skatt. Det er helt uhørt at man skal takke nei til et slikt tilbud. Norske idrettslag og organisasjoner skriker etter økte bevilgninger mens staten setter seg på bakbeina og takker høflig nei.

Lisensiere lokalradioen

Om man ikke vil lisensiere markedet slik flere og flere land i Europa har gjort de siste årene, må man i det minste være villig til å se på lisensiering av foretak som allerede er etablert i Norge. Lovverket ble nylig endret slik at man kan organisere pokerturneringer i Norge og dette prinsippet kan i utgangspunktet også legge grunnlag for å gi lokale radiostasjoner utvidede retningslinjer. Nå er ikke poker et spill som gjør seg på radio, med det er andre muligheter man ikke har tenkt over.

I tillegg til spill på spilleautomater, er det odds norske spillere virkelig vet å sette pris på. Tippekupongen til Norsk Tipping er fortsatt like populær etter mer enn 70 år og odds på sport er Norsk Tippings største suksess i nyere tid. I dag tilbyr man odds på alle typer sport og hva gjelder fotball kan man sette et spill selv på de lavere divisjonene. Det er her vi har en unik mulighet for å hjelpe lokale radiostasjoner. Større kanaler, som NRK, kan ikke dekke kamper som dette da kostnadene ved en slik produksjon vil bli for høye. I tillegg er dette strengt tatt en mer naturlig jobb for de mindre, lokale stasjonene som kjenner nærmiljøet og spillerne på en langt bedre måte.

Mulighetene er der

Muligheten for å tilføre stasjonene sårt trengte midler er til stede, vi må bare tørre å tenke nytt. Enten kan man lisensiere stasjoner som søker om det slik at de selv kan tilby odds på kamper i de lavere divisjonene, eller man kan betale dem for den tjenesten de gjør via å tilby live-oppdateringer fra kamper. Det er ikke tvil om at interessen for denne type kamper vil øke om man tilbyr live-oppdateringer. Med andre ord vil også Norsk Tipping kunne se økte inntekter, som de igjen bør dele med den lokale radiostasjonen som leverte live-oppdateringene. Man kan ikke forvente at våre lokale stasjoner skal overleve på tørt brød og kaldt vann lengre.

Stasjoner som dette er utrolig viktig for lokalmiljøet og lokalt næringsliv, men det er ikke innbyggerne og næringslivets jobb å holde liv i stasjonene.