La norske radiokanaler bli selvstendige, og la dem ikke minst forsørge seg selv. Det er på tide å åpne opp for casinoreklame på radiosendinger fra Norge, slik at flere radiokanaler kan overleve.

I likhet med mange av de tradisjonelle mediene, slik som aviser, magasiner og noen tv-kanaler, sliter også radiobransjen. Når mer og mer av både informasjon og underholdning føres gjennom internett, er det ikke lengre like lett å skaffe til veie nye annonsører, som igjen står for mye av inntektene. Det koster jo ikke noe å høre på radiokanaler, men desto flere som hører på, desto mer kan kanalen ta betalt fra annonsører. Med et synkende antall personer som lytter til radio, minsker dermed inntektene, som igjen brukes til å produsere radioprogrammer. Det er tross alt ikke gratis å bruke sanger og låter på radio heller. For at vi skal kunne få beholde alle være radiokanaler synes vi det er på tide å tillate reklamer for nettcasinoer, på norske kanaler.

Casino-bransjen har penger å bruke

Hvis det er én bransje som har penger å bruke på radioreklame, så er det casino-bransjen. Hvorfor denne bransjen har så mye penger å bruke kan vi heller ta mer om en annen gang, men enden på visa er at de faktisk kunne gjort et stort bidrag til mange av de norske kanalene. Det er jo ikke sånn at vi ikke ser og hører reklame fra disse aktørene sånn som det er nå, så gjør det egentlig så stor forskjell om vi lar radiokanaler sende disse også?

Som på tv er det samme regler for casinoreklame på radio. Så lenge radiokanalen sender fra et land utenfor Norges grenser er det helt lov å ha reklamer for nettcasinoer og andre spill-tilbydere, mens dette ikke er lov for sendinger fra Norge. For brukere av både tv og radio, altså seere og lyttere, spiller det da ingen rolle hvor i verden sendingen er fra. Det er de færreste som tenker gjennom dette når de velger kanal. Hvorfor skal vi tvinge radiokanaler til utlandet for at de skal kunne skaffe inntekter til å kunne sende programmer i Norge? Dette gir ingen mening, og er derfor kun lover og regler som ikke fungerer i praksis.

Alternativ til å øke tv- og radiolisensen

Hver husstand som enten eier, leier, eller bruker en tv eller radio i Norge skal betale en lisens. Denne er kanskje bedre kjent som NRK-lisensen. For mange er dette den kanskje mest irriterende utgiftsposten i husholdningen. Spesielt for de som ikke ser på NRK, eller hører på radiokanaler som ligger under NRK. Nå er det jo sånn at statskanaler kan vise seg å være bra å ha den dagen noe uforutsett skulle skje, slik som krig eller noe sånt. På andre kanaler som ikke ligger under NRK-paraplyen betaler vi ved å høre på reklame. Men hvorfor kan ikke dette også finansiere NRK, eller i hvert fall deler av det?

Man trenger ikke la alt mulig av søppel florere som reklame, og dersom standpunktet til en aktør er at de ikke vil ha reklame av en viss sort, så la dem slippe. Men for de kanalene som gjerne vil kunne øke på sine inntekter ved å tillate for eksempel casinoer å reklamere, hvorfor ikke la dem? Flesteparten av det norske folk er nå så vant til diverse reklame fra spill på nett at dette ikke lengre har noen effekt på dem. Det er de færreste som reagerer veldig negativt på å høre om nettcasinoer. Dessuten er det jo stadig vekk reklame for Norsk Tipping, så dette med moralen i pengespill er ikke et argument som kan brukes for dette. Dette med lisensordninger for casinoer er derimot ikke en diskusjon som vi nødvendigvis må ta i denne sammenheng.